ORGANIZATORZY

Organizatorzy Urzad Gminy Nowy Targ www.tzn.com.pl Marszałek woj. małopolskiego Powiat nowotarski Powiat tatrzański Gmina Miasto Nowy Targ Gmina Zakopane Gmina Szflary Gmina Bukowina Tatrzańska Gmina Poronin

You are hereREGULAMIN X JUBILEUSZOWEGO BIEGU PODHALAŃSKIEGO im. Jana Pawła II

REGULAMIN X JUBILEUSZOWEGO BIEGU PODHALAŃSKIEGO im. Jana Pawła II


1.

Organizator

Urząd Miasta Nowy Targ, Tatrzański Związek Narciarski, Urząd Miasta Zakopane, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Urząd Gminy Szaflary, Urząd Gminy Nowy Targ, Urząd Gminy Poronin, Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska.

2.

Charakter i cel
imprezy

Impreza sportowo – rekreacyjna.

Popularyzacja narciarstwa biegowego na Podhalu jako formy zdrowego trybu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Integracja i promocja sąsiadujących gmin.

3.

Termin

10.02.2018 r. (sobota) - styl klasyczny

START i META- Nowy Targ lotnisko, ul. Lotników 1

4.

Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają amatorzy jak i zawodnicy posiadający licencje sportowe.

Podczas X Jubileuszowego Biegu Podhalańskiego odbędą się Mistrzostwa Polski Amatorów PZN oraz bieg będzie jedną z edycji Pucharu Polski Amatorów PZN w Biegach Narciarskich. Do klasyfikacji MPA PZN oraz punktacji PPA PZN uwzględniani będą uczestnicy, którzy ukończą bieg na dystansie 30 km (K) 30 km (M) dla kategorii wiekowej K I-II-III-IV i 15 km (K) 15 km (M) dla kategorii wiekowej K V-VI oraz w formularzu zgłoszeniowym wybiorą pozycję "amator". Zawodnik licencjonowany staje się amatorem po 3 letniej przerwie od zakończenia kariery sportowej w dyscyplinie biegi narciarskie. Zasady uczestnictwa w Mistrzostwach Polski oraz Pucharze Polski określają odrębne regulaminy dostępne na stronie www.biegi.pzn.pl

Zawodnicy którzy ukończą bieg automatycznie otrzymają swój wynik poprzez wiadomość sms wysłaną na telefon komórkowy. Warunkiem otrzymania sms-a z wynikiem jest podanie w formularzu zgłoszeniowym numeru telefonu komórkowego w formacie 9 cyfr, bez zera, bez +48.

Młodzież do 18 lat, ma prawo startu tylko na dystansach 5 km i 15 km za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zawodnicy do lat 18 nie mogą startować na dystansie 30 km.

Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki. Każdy zawodnik jest zobowiązany do ubezpieczenia we własnym zakresie.

Podczas X Biegu Podhalańskiego zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów wbudowanych w numer startowy. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją zakładania numeru startowego dostępną na stronie internetowej organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wynikach lub ich brak w przypadku błędnego założenia numeru startowego. Numery startowe przechodzą na własność zawodnika.

Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na:

  • przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez organizatora, transmisję telewizyjną i radiową,
  • publikację materiałów audiowizualnych z udziałem uczestnika (zdjęcia, video) zarejestrowanych w dniu zawodów.

Biuro zawodów w dniach 9-10.02.2018 r. znajdować się będzie na lotnisku w Nowym Targu ul. Lotników 1.

Miejsce startu zależy od posiadanej klasy sportowej oraz kolejności zgłoszeń. Zawodnicy na starcie ustawiają się w kolejności przydzielonego numeru startowego (boksy). Każdy zawodnik przy wejściu do przydzielonego boksu musi być zweryfikowany przez organizatora. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek z punktów oznacza dyskwalifikację zawodnika. Podczas zawodów będzie przeprowadzana kontrola techniki oraz weryfikacja długości kijów. W przypadku złych warunków atmosferycznych, organizator ma prawo do zmiany trasy oraz terminu przeprowadzenia zawodów. Na trasie biegu należy postępować zgodnie z NRS-m.

UWAGA!! Na ok. 8, 15 i 23 kilometrze będzie znajdował się bufet.

Każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnego depozytu. Worki będą znajdować się w pakietach startowych. Oznakowany numerem worek można zostawić w depozycie. Zawodnik może w każdej chwili po zakończeniu biegu odebrać swoje rzeczy po okazaniu numeru startowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.

Noclegi: wykaz bazy noclegowej www.it.nowytarg.pl

5.

Opłata
startowa

-30 zł - osoby dorosłe zgłoszone do dnia 4 lutego 2018 r.

-10 zł - dzieci i młodzież do 18 roku życia (2000 r.)  zgłoszone do dnia 4 lutego 2018 r.

Opłata dla zawodników zgłoszonych od 5 do 10 lutego 2018 r. wynosi 50 zł i 20 zł dla  dzieci i młodzieży do 18 roku życia (2000 r.) 

Opłaty należy dokonywać przy odbiorze numeru startowego, gotówką w biurze zawodów.

W ramach uczestnictwa zawodnik otrzymuje: upominek z logo biegu, medal za uczestnictwo w zawodach, posiłki i napoje regeneracyjne na trasie, ciepły posiłek na mecie, obsługę medyczną oraz obsługę GOPR, profesjonalny pomiar czasu, upominki od sponsorów.

6.

Zgłoszenia
zawodników

Do 7 lutego 2018 r. zgłoszenia prosimy składać wyłącznie on-line poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora www.bieg.nowytarg.pl

W dniu 9 lutego 2018 r. zgłoszenia prosimy składać osobiście w biurze zawodów na lotnisku w Nowym Targu od godz. 11:00 do 18:00, oraz w dniu 10 lutego od godz.8:00 do 10:00.

7.

Wydawanie
numerów

Na lotnisku w Nowym Targu, ul. Lotników 1

09.02.2018 r. (piątek), godz. 11:00 - 18:00

10.02.2018 r. (sobota), godz. 8:00 - 10:00

8.

Nagrody

Nagrody finansowe na dystansie 30 km i 15 km w kategorii K/M – I miejsce.

Nagrody rzeczowe od I-VI miejsca – dystans 30 km K/M

Nagrody rzeczowe od I-VI miejsca – dystans 15 km K/M

Nagrody rzeczowe od I-VI miejsca – dystans 5 km K/M

Zawodnicy są zobowiązani do uczestnictwa w ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność lub spóźnienie na ceremonię wręczania nagród powoduje utratę nagrody.

9.

Grupy wiekowe

Kobiety- 30 km (open)

Mężczyźni- 30 km (open)

Kobiety- 15 km (open)

Mężczyźni- 15 km (open)

Kobiety- 5 km (open)

Mężczyźni- 5 km (open)

10.

Kontakt z organizatorem

Urząd Miasta w Nowym Targu
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

tel. 18 26 11 237, e-mail: wpromocji@um.nowytarg.pl, www.bieg.nowytarg.pl

11.

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów.

Informacje dotyczące zmiany trasy lub terminu zawodów będą podawane na stronie internetowej organizatora.

 

WSPIERAJĄ NAS

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 1 gość.

Szukaj