ORGANIZATORZY

Organizatorzy Gmina Miasto Nowy Targ www.tzn.com.pl Powiat nowotarski Powiat tatrzański Gmina Zakopane Marszałek woj. małopolskiego Gmina Szflary Gmina Bukowina Tatrzańska Gmina Poronin Gmina Biały Dunajec Urząd Gminy Nowy Targ

Jesteś tu: stary REGULAMIN XI BIEGU PODHALAŃSKIEGO im. Jana Pawła II

stary REGULAMIN XI BIEGU PODHALAŃSKIEGO im. Jana Pawła II


1.

Organizator

Urząd Miasta Nowy Targ, Tatrzański Związek Narciarski, Urząd Miasta Zakopane, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Urząd Gminy Szaflary, Urząd Gminy Nowy Targ, Urząd Gminy Poronin, Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, Urząd Gminy Biały Dunajec.

2.

Charakter i cel
imprezy

Impreza sportowo – rekreacyjna.

Popularyzacja narciarstwa biegowego na Podhalu jako formy zdrowego trybu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Integracja i promocja sąsiadujących gmin.

3.

Termin

01.02.2020 r. (sobota) - styl klasyczny

START i META- Nowy Targ lotnisko, ul. Lotników 1

4.

Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają amatorzy jak i zawodnicy posiadający licencje sportowe.

XI Bieg Podhalański będzie jedną z edycji Pucharu Polski Amatorów PZN w Biegach Narciarskich. Do klasyfikacji PPA PZN uwzględniani będą uczestnicy, którzy ukończą bieg na dystansie 15 km (zarówno Kobiety jak i Mężczyźni) oraz w formularzu zgłoszeniowym wybiorą pozycję "amator". Zawodnik licencjonowany staje się amatorem po 3 letniej przerwie od zakończenia kariery sportowej w dyscyplinie biegi narciarskie. Zasady uczestnictwa Pucharze Polski określają odrębne regulaminy dostępne na stronie www.biegi.pzn.pl

Zawodnicy którzy ukończą bieg automatycznie otrzymają swój wynik poprzez wiadomość sms wysłaną na telefon komórkowy. Warunkiem otrzymania sms-a z wynikiem jest podanie w formularzu zgłoszeniowym numeru telefonu komórkowego w formacie 9 cyfr, bez zera, bez +48.

Młodzież do 18 lat, ma prawo startu tylko na dystansach 6 km i 15 km za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zawodnicy do lat 18 nie mogą startować na dystansie 30 km.

Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki. Każdy zawodnik jest zobowiązany do ubezpieczenia we własnym zakresie.

Podczas XI Biegu Podhalańskiego zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów wbudowanych w numer startowy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wynikach lub ich brak w przypadku błędnego założenia numeru startowego. Numery startowe przechodzą na własność zawodnika.

Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na:

  • przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez organizatora, transmisję telewizyjną i radiową,
  • publikację materiałów audiowizualnych z udziałem uczestnika (zdjęcia, video) zarejestrowanych w dniu zawodów.
  • Rejestracja do biegu oznacza zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.

Biuro zawodów w dniach 31.01-01.02.2020 r. znajdować się będzie na lotnisku w Nowym Targu ul. Lotników 1.

Miejsce startu zależy od posiadanej klasy sportowej oraz kolejności zgłoszeń. Zawodnicy na starcie ustawiają się w kolejności przydzielonego numeru startowego (boksy). Każdy zawodnik przy wejściu do przydzielonego boksu musi być zweryfikowany przez organizatora. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek z punktów oznacza dyskwalifikację zawodnika. Podczas zawodów będzie przeprowadzana kontrola techniki. W przypadku złych warunków atmosferycznych, organizator ma prawo do zmiany trasy oraz terminu przeprowadzenia zawodów. Na trasie biegu należy postępować zgodnie z NRS-m.

UWAGA!! Na ok. 8, 15 i 23 kilometrze będzie znajdował się bufet.

Każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnego depozytu. Worki na ubrania będą znajdować się w pakietach startowych. Oznakowany numerem worek można zostawić w depozycie. Zawodnik może w każdej chwili po zakończeniu biegu odebrać swoje rzeczy po okazaniu numeru startowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.

Noclegi: wykaz bazy noclegowej www.it.nowytarg.pl

5.

Opłata
startowa

1. Zgłoszenie do dnia 26 stycznia 2020 r.

-30 zł - osoby dorosłe

-10 zł - dzieci i młodzież do 18 roku życia (2002 r.)

2. Zgłoszenie od 27 stycznia do 1 lutego 2020 r.

-50 zł - osoby dorosłe

-20 zł - dzieci i młodzież do 18 roku życia (2002 r.)

Opłaty należy dokonywać przy odbiorze numeru startowego, gotówką w biurze zawodów.

W ramach uczestnictwa zawodnik otrzymuje: upominek z logo biegu, medal za uczestnictwo w zawodach, numer startowy, posiłki i napoje regeneracyjne na trasie, ciepły posiłek na mecie, obsługę medyczną oraz obsługę GOPR, profesjonalny pomiar czasu, bezpłatny depozyt, przygotowaną i oznakowaną trasę, upominki od sponsorów.

6.

Zgłoszenia
zawodników

Do 29 stycznia 2020 r. zgłoszenia prosimy składać wyłącznie on-line poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora www.bieg.nowytarg.pl

W dniu 31 stycznia 2020 r. zgłoszenia prosimy składać osobiście w biurze zawodów na lotnisku w Nowym Targu od godz. 11:00 do 18:00, oraz w dniu 1 lutego od godz. 8:00 do 10:00.

Limit wszystkich startujących w biegu to 1000 osób.
Limity uczestników na poszczególnych dystansach:
30 km- 300 osób
15 km- 600 osób
6 km- 500 osób

7.

Wydawanie
numerów

Na lotnisku w Nowym Targu, ul. Lotników 1

31.01.2020 r. (piątek), godz. 11:00 - 18:00

01.02.2020 r. (sobota), godz. 8:00 - 10:00

8.

Nagrody

Nagrody finansowe na dystansie 30 km i 15 km (open) w kategorii K/M – I miejsce.

Nagrody rzeczowe od I-VI miejsca – dystans 30 km K/M

Nagrody rzeczowe od I-VI miejsca – dystans 15 km K/M

Nagrody rzeczowe od I-VI miejsca – dystans 6 km K/M

Zawodnicy są zobowiązani do uczestnictwa w ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność lub spóźnienie na ceremonię wręczania nagród powoduje utratę nagrody.

9.

Grupy wiekowe

Kobiety- 30 km (open)

Mężczyźni- 30 km (open)

Kobiety- 15 km (open)

Mężczyźni- 15 km (open)

Kobiety- 6 km (open)

Mężczyźni- 6 km (open)

 

Kategorie wiekowe dla Pucharu Polski PZN Amatorów w Biegach Narciarskich

Kategoria I wiek 20-29 ,rocznik 2000-1991
Kategoria II wiek 30-39 ,rocznik 1990-1981
Kategoria III wiek 40-49 ,rocznik 1980-1971
Kategoria IV wiek 50-59 ,rocznik 1970-1961
Kategoria V wiek 60-69 ,rocznik 1960-1951
Kategoria VI wiek 70 > ,rocznik 1950 >

10.

Kontakt z organizatorem

Urząd Miasta w Nowym Targu
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

tel. 18 26 11 237, e-mail: wpromocji@um.nowytarg.pl, www.bieg.nowytarg.pl

11.

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów.

Informacje dotyczące zmiany trasy lub terminu zawodów będą podawane na stronie internetowej organizatora.

 

facebook

  

youtube 

 

Logo województwa małopolskiego

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego

 

WSPIERAJĄ NAS

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 0 gości.

Szukaj