ORGANIZATORZY

Organizatorzy Urzad Gminy Nowy Targ www.tzn.com.pl Marszałek woj. małopolskiego Powiat nowotarski Powiat tatrzański Gmina Miasto Nowy Targ Gmina Zakopane Gmina Szflary Gmina Bukowina Tatrzańska Gmina Poronin

You are hereREGULAMIN IX BIEGU PODHALAŃSKIEGO im. Jana Pawła II

REGULAMIN IX BIEGU PODHALAŃSKIEGO im. Jana Pawła II


1.

Organizator

Urząd Miasta Nowy Targ, Tatrzański Związek Narciarski, Urząd Miasta Zakopane, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Urząd Gminy Szaflary, Urząd Gminy Nowy Targ, Urząd Gminy Poronin, Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska.

2.

Charakter i cel
imprezy

Impreza sportowo – rekreacyjna.

Popularyzacja narciarstwa biegowego na Podhalu jako formy zdrowego trybu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Integracja i promocja sąsiadujących gmin.

3.

Termin

04.02.2017 r. (sobota) - styl klasyczny

START i META- Nowy Targ lotnisko, ul. Lotników 1

  • Dystans - 30 km - start godz. 11:00 2x15 km
  • Dystans - 15 km - start godz. 11:10 (Puchar Polski PZN Amatorów w Biegach Narciarskich)
  • Dystans - 5 km - start godz. 11:20

4.

Uczestnictwo

Impreza ma charakter otwarty, prawo startu mają amatorzy jak i zawodnicy posiadający licencje sportowe.

IX Bieg Podhalański jest jedną z edycji Pucharu Polski Amatorów PZN w Biegach Narciarskich oraz Pucharu Podhala Amatorów w Biegach Narciarskich. Do punktacji PPA PZN oraz PPA uwzględniani będą uczestnicy, którzy ukończą bieg na dystansie 15 km (mężczyźni i kobiety) oraz w formularzu zgłoszeniowym wybiorą pozycję "amator". Zawodnik licencjonowany staje się amatorem po 3 letniej przerwie od zakończenia kariery sportowej w dyscyplinie biegi narciarskie. Zasady uczestnictwa w Pucharze Polski i Pucharze Podhala Amatorów określają odrębne regulaminy dostępne na stronie www.biegi.pzn.pl

Zawodnicy którzy ukończą bieg automatycznie otrzymają swój wynik poprzez wiadomość sms wysłaną na telefon komórkowy. Warunkiem otrzymania sms-a z wynikiem jest podanie w formularzu zgłoszeniowym numeru telefonu komórkowego w formacie 9 cyfr, bez zera, bez +48.

Młodzież do 18 lat, ma prawo startu tylko na dystansach 5 km i 15 km za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zawodnicy do lat 18 nie mogą startować na dystansie 30 km.

Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki. Każdy zawodnik jest zobowiązany do ubezpieczenia we własnym zakresie.

Podczas IX Biegu Podhalańskiego zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów wbudowanych w numer startowy. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją zakładania numeru startowego dostępną na stronie internetowej organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wynikach lub ich brak w przypadku błędnego założenia numeru startowego. Numery startowe przechodzą na własność zawodnika.

Uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na:

  • przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika przez organizatora, transmisję telewizyjną i radiową,
  • publikację materiałów audiowizualnych z udziałem uczestnika (zdjęcia, video) zarejestrowanych w dniu zawodów.

Biuro zawodów w dniach 3-4.02.2017 r. znajdować się będzie na lotnisku w Nowym Targu ul. Lotników 1.

Miejsce startu zależy od posiadanej klasy sportowej oraz kolejności zgłoszeń. Zawodnicy na starcie ustawiają się w kolejności przydzielonego numeru startowego (boksy). Każdy zawodnik przy wejściu do przydzielonego boksu musi być zweryfikowany przez organizatora. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek z punktów oznacza dyskwalifikację zawodnika. W przypadku złych warunków atmosferycznych, organizator ma prawo do zmiany trasy oraz terminu przeprowadzenia zawodów. Na trasie biegu należy postępować zgodnie z NRS-m.

UWAGA!! Na ok. 8, 15 i 23 kilometrze będzie znajdował się bufet.

Każdy zawodnik może skorzystać z bezpłatnego depozytu. Worki będą znajdować się w pakietach startowych. Oznakowany numerem worek można zostawić w depozycie. Zawodnik może w każdej chwili po zakończeniu biegu odebrać swoje rzeczy po okazaniu numeru startowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie.

Noclegi: wykaz bazy noclegowej www.it.nowytarg.pl

5.

Opłata
startowa

-30 zł - osoby dorosłe zgłoszone do dnia 29 stycznia 2017 r.

-10 zł - dzieci i młodzież do 18 roku życia (1999 r.)  zgłoszone do dnia 29 stycznia 2017 r.

Opłata dla zawodników zgłoszonych od 30 stycznia do 4 lutego 2017 r. wynosi 50 zł i 20 zł dla  dzieci i młodzieży do 18 roku życia (1999 r.) 

Opłaty należy dokonywać przy odbiorze numeru startowego, gotówką w biurze zawodów.

W ramach uczestnictwa zawodnik otrzymuje: upominek z logo biegu, medal za uczestnictwo w zawodach, posiłki i napoje regeneracyjne na trasie, ciepły posiłek na mecie, obsługę medyczną oraz obsługę GOPR, profesjonalny pomiar czasu, upominki od sponsorów.

6.

Zgłoszenia
zawodników

Do 2 lutego 2017 r. zgłoszenia prosimy składać wyłącznie on-line poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora www.bieg.nowytarg.pl

W dniu 3 lutego 2017 r. zgłoszenia prosimy składać osobiście w biurze zawodów na lotnisku w Nowym Targu od godz. 11:00 do 18:00, oraz w dniu 4 lutego od godz.8:00 do 10:00.

7.

Wydawanie
numerów

Na lotnisku w Nowym Targu, ul. Lotników 1

03.02.2017 r. (piątek), godz. 11:00 - 18:00

04.02.2017 r. (sobota), godz. 8:00 - 10:00

8.

Nagrody

Nagrody finansowe na dystansie 30 km i 15 km w kategorii K/M – I miejsce.

Nagrody rzeczowe od I-VI miejsca – dystans 30 km K/M

Nagrody rzeczowe od I-VI miejsca – dystans 15 km K/M

Nagrody rzeczowe od I-VI miejsca – dystans 5 km K/M

Zawodnicy są zobowiązani do uczestnictwa w ceremonii wręczenia nagród. Nieobecność lub spóźnienie na ceremonię wręczania nagród powoduje utratę nagrody.

9.

Grupy wiekowe

Kobiety- 30 km (open)

Mężczyźni- 30 km (open)

Kobiety- 15 km (open)

Mężczyźni- 15 km (open)

Kobiety- 5 km (open)

Mężczyźni- 5 km (open)

10.

Kontakt z organizatorem

Urząd Miasta w Nowym Targu
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ

tel. 18 26 11 237, e-mail: wpromocji@um.nowytarg.pl, www.bieg.nowytarg.pl

11.

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów.

Informacje dotyczące zmiany trasy lub terminu zawodów będą podawane na stronie internetowej organizatora.

 

WSPIERAJĄ NAS

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 0 gości.

Szukaj